02:04 | شنبه 2 بهمن 1400
Research Analysis Debriefing Day
سود «سخاش» از فله‌فروشی!

1400/09/04 15:15

چه خبر از نمادهای بورسی:

سود «سخاش» از فله‌فروشی!

نماد برتر - ۳۸ درصد از کل فروش ماهانه "سخاش" مربوط به «سیمان پاکتی پوزولانی داخلی» بود.


به گزارش نماد برتر، شرکت سیمان خاش در گزارش فعالیت ماهانه ارائه‌شده منتهی به آبان ماه سال ۱۴۰۰، مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده خود طی این دوره را مبلغی بالغ‌بر ۳۵۸ میلیارد ریال اعلام کرده که از فروش محصولات در بازار داخلی به‌دست‌آمده، درآمد‌های حاصل‌شده سیمان خاش از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه سال جاری هم برابر با ۲،۳۷۷ میلیارد ریال بوده است.همان‌طور که در متن فوق ملاحظه کردید درآمد ماهانه سخاش در آبان ماه از فروش محصولات در بازار داخلی حاصل‌شده و بیشترین درآمدی این شرکت سیمانی طی ۸ ماهه گذشته به ثبت رسانده مربوط به شهریورماه بوده، همچنین میزان سرمایه ارائه‌شده توسط این شرکت سیمانی برابر با ۱۲۵ میلیارد ریال بوده است.  درآمد‌ عملیاتی سیمان خاش طی دوره یک‌ماهه منتهی به آبان ماه نسبت به ماه گذشته کاهش درآمد ۱,۲۲ درصدی را شاهد بوده و این شرکت سیمانی در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته نیز ۶۷ درصد رشد را توانسته از خود بر جای بگذارد، همچنین در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری مبلغ درآمدی که گزارش کرده نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد افزایش درآمد را طی این دوره به همراه داشته است.درآمدزاترین محصول سیمان خاش در آبان ماه مربوط به فروش محصول «سیمان پاکتی پوزولانی داخلی» با ۱۳۵ میلیارد ریال بوده که ۳۸ درصد از کل فروش ماهانه را در اختیار داشته، نرخ فروش این محصول طی ماه ۵۶۳ هزار تومان در ازای هر تن گزارش‌شده که با اُفت ۲ درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه بود.بر اساس این گزارش، شرکت سیمان خاش در آبان ماه سال ۱۴۰۰ موفق به فروش ۶۹ هزار تن از محصولات خود در بازار داخلی شده که نسبت به ماه گذشته ۴ درصد کاهش فروش محصول را مشاهده کرده، بیشترین مقدار فروش محصول را «سیمان پاکتی پوزولانی داخلی» با ۲۳،۹۹۶ تن به همراه داشت.گران‌ترین محصول ارائه‌شده توسط سیمان خاش مربوط به «سیمان فله بلین بالا» با ۱,۵ میلیون تومان در ازای هر تن ثبت شد.سیمان خاش از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان ماه توانسته ۵۰۶ هزار تن از محصولات خود را به فروش برساند، فروش تجمیعی محصولات "سخاشدر ۲ بازار صادراتی و داخلی شکل‌گرفته که حجم عمده‌ای از این مقدار را در بازار داخلی به فروش رسانده است.