13:18 | شنبه 25 فروردين 1403
Research Analysis Debriefing Day
بازگشت درآمدها به «ملی مس ایران»

1401/01/19 10:09

چه خبر از نمادهای بورسی:

بازگشت درآمدها به «ملی مس ایران»

نماد برتر - مجموع درآمد این هفته ملی مس ایران به نسبت هفته گذشته معاملاتی خود، یعنی ۲۷ اسفند با رشد ۱۰۰ درصدی درآمد همراه شد تا ۹۴۶ میلیارد تومان درآمد در این هفته به ثبت برسد.


به گزارش نماد برتر، شرکت ملی مس ایران پس از غیبت در نخستین هفته معاملاتی بورس کالا، در هفته منتهی به ۱۹ فروردین‌ماه با دست پر به رینگ معاملات بازارسرمایه گذاشت.مجموع درآمد این هفته ملی مس ایران به نسبت هفته گذشته معاملاتی خود، یعنی ۲۷ اسفند با رشد ۱۰۰ درصدی درآمد همراه شد تا ۹۴۶ میلیارد تومان درآمد در این هفته به ثبت برسد. مس کاتدمس کاتد کالای قدرتمند ملی مس ایران طی هفته نخست اسفندماه با ۲ نوبت عرضه به حجم بیش از ۵ هزار تن گام به رینگ معاملات بورس کالا گذاشت و با نگاهی به میزان معاملات شرکت می‌توان ۳ هزار و ۵۶۰ تن از این کالا را مشاهده کرد.درآمد شرکت ملی مس از این حجم فروش به ۸۷۷ میلیارد تومان بالغ شد.همچنین نگاهی به معاملات سولفور مولیبیدن ملی مس ایران حاکی از آن بوده که ۱۵۰ تن از این کالا به بازار عرضه‌شده و حجم بالای تقاضای آن یعنی ۱,۰۲ تن درخواست مشتریان ثبت شد.با خرید تمام عرضه‌ها از سوی مشتریان، ملی مس ایران در این بخش توانست درآمدزایی ۶۸ میلیارد و ۹۹۹ میلیون تومانی را به دست آورد.لازم به ذکر است که مس کم‌عیار G نیز علارغم عرضه ۱۰ هزار تنی به بورس کالا داشت و یک هزار ۷۰۰ تن از این کالا را فروخت و درآمد ۷۳۲ میلیون تومانی را بدست آورد، اما مس کم عیار R بدون مشتری این هفته را به پایان رساند.