06:09 | سه شنبه 12 مرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
رشد 62 درصدی درآمدهای «حتوکا»

1400/04/02 14:11

چه خبر از نمادهای بورسی:

رشد 62 درصدی درآمدهای «حتوکا»

نماد برتر - بیشترین میزان درآمدی که شرکت حمل‌ونقل توکا در اردیبهشت‌ماه به دست آورده از بخش «مکانیزم‌ها» با ۸۲.۵۶۹ میلیون ریال بوده است

به گزارش نماد برتر، شرکت حمل‌ونقل توکا در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های عملیاتی طی دوره یک‌ماهه را برابر با ۲۹۳.۹۸۹ میلیون ریال ارائه کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه نیز میزان درآمد‌های شناسایی‌شده شرکت خود را طی این دوره مبلغی بالغ‌بر ۴۷۵.۲۸۶ میلیون ریال به ثبت رسیده، میزان سرمایه اعلام‌شده طی دوره ۳۳۰.۰۰۰ میلیون ریال ثبت‌شده است.


بر پایه این گزارش، شرکت حمل‌ونقل توکا در اردیبهشت‌ماه با افزایش درآمد ۶۲ درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۲۸ درصد رشد را سپری کرده، همچنین مقدار درآمدی که "حتوکا" از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه از خود بر جای گذاشته نسبت به سال گذشته ۲۰۹ درصد افزایش داشته، بیشترین میزان درآمدی که شرکت حمل‌ونقل توکا در اردیبهشت‌ماه به دست آورده از بخش «مکانیزم‌ها» با ۸۲.۵۶۹ میلیون ریال بوده است