04:23 | سه شنبه 12 مرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
«وملل» خبرهای خوشی برای سهامداران دارد!

1400/04/02 10:07

چه خبر از نمادهای بورسی:

«وملل» خبرهای خوشی برای سهامداران دارد!

نماد برتر - بیشترین میزان پرداختی طی دوره یک‌ماهه در اختیار بخش «سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله» با ۲.۰۵۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته ۲۵ درصد افزایش پرداختی را به همراه داشته است.

به گزارش نماد برتر، شرکت اعتباری ملل در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ میزان درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک‌ماهه را برابر با ۴.۶۷۱ میلیارد ریال به ثبت رسانده و از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد‌ماه سال جاری موفق به کسب درآمد ۱۱.۶۰۹ میلیارد ریالی شده، میزان سرمایه ثبت‌شده خود را ۱۰ هزار میلیارد ریال ارائه کرده، همچنین میزان پرداختی سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری این شرکت بالغ‌بر ۴.۱۵۳ میلیارد ریال اعلام‌شده است.


بر اساس این گزارش، میزان درآمدی که اعتباری ملل در خردادماه از تسهیلات اعطایی به ثبت رسانده نسبت به ماه گذشته ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز رشد نزدیک به ۲۶ درصد را شاهد بوده، همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه سال جاری موفق به کسب رشد ۱۵ درصدی میزان درآمد بوده است.


تسهیلات اعطایی طی خرداد ماه ۱۴۰۰ حدود ۶۵.۴۸ درصد بیشتر از تسهیلات وصولی طی خرداد ماه ۱۴۰۰ بوده است.


بیشترین میزان درآمد شناسایی‌شده "وملل" در خردادماه ۱۴۰۰ از بخش «مشارکت مدنی» با ۳.۸۶۵ میلیارد ریال بوده و تسهیلات وصولی طی دوره نیز بالغ‌بر ۱۳.۳۷۷ میلیارد ریال گزارش‌شده است.


بر پایه این گزارش، مقدار سود پرداختی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری اعتباری ملل در پایان سومین ماه از سال مالی ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته با رشد ۱۰ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۹۰ درصد افزایش پرداختی را به ثبت رسانده است.


سپرده‌های جذب شده طی خرداد ماه ۱۴۰۰ حدود ۲۲.۹۹ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه شده طی خرداد ماه ۱۴۰۰ بود.


بیشترین میزان پرداختی طی دوره یک‌ماهه در اختیار بخش «سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله» با ۲.۰۵۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته ۲۵ درصد افزایش پرداختی را به همراه داشته، همچنین میزان سپرده‌های تسویه شده طی دوره خردادماه برابر با ۱۵۱.۶۳۰ میلیارد ریال گزارش‌شده است.