03:08 | چهارشنبه 2 خرداد 1403
Research Analysis Debriefing Day
رشد 343 درصدی درآمدهای «نوری» در اردیبهشت ماه

1400/03/24 19:50

چه خبر از نمادهای بورسی:

رشد 343 درصدی درآمدهای «نوری» در اردیبهشت ماه

نماد برتر - میزان فروش محصولات نوری در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه گذشته ۷.۰۳ درصد افزایش را تجربه کرده است.

به گزارش نماد برتر، پتروشیمی نوری در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۴۶.۷۱۵ میلیارد ریال معرفی کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های حاصل‌شده را برابر با مبلغ ۹۰.۲۱۶ میلیارد ریال به ثبت رسانده، همچنین میزان درآمد‌های این پتروشیمی در اردیبهشت‌ماه از فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی به‌دست‌آمده و میزان سرمایه ارائه‌شده این شرکت طی این دوره ۹.۰۰۰ میلیارد ریال گزارش‌شده است.


بر پایه این گزارش صورت گرفته، درآمد‌های شناسایی‌شده پتروشیمی نوری در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۷.۳۸ درصد افزایش درآمد را به همراه داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۳۴۳ درصد رشد را توانسته طی این دوره به دست آورد، از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه نیز مقدار درآمد‌های این پتروشیمی با رشد ۳۳۳ درصدی روبه‌رو بوده، همچنین بیشتر میزان درآمدی که طی این دوره یک‌ماهه حاصل‌شده در اختیار «برش سنگین» با ۱۰.۷۱۹ میلیارد ریال بوده و «برش سبک» نیز با ۸.۷۳۵ میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرارگرفته است.


بیشترین میزان درآمدی که نوری در اردیبهشت ماه از محل فروش محصولات کسب کرده مربوط به بازار داخلی بوده و بیشترین نرخ فروش را «بنزن» با ۱۹۴.۷۸۲.۱۲۰ ریال به خود اختصاص داده است.


پتروشیمی نوری در اردیبهشت‌ماه میزان فروش محصولات خود را برابر با ۳۴۹.۹۳۹ تن اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت‌ماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۶۷۶.۸۸۵ تن گزارش‌شده است.


بیشترین میزان فروش محصولات در اختیار «برش سنگین» با ۹۷.۴۸۸ تن بوده، همچنین میزان فروش محصولات نوری در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه گذشته ۷.۰۳ درصد افزایش را تجربه کرده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۳.۴۰ درصد رشد را گزارش کرده است.


درآمد اردیبهشت‌ماه شرکت ۳درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده و مقدار ۴۰درصد از درآمد عملیاتی شرکت از طریق فروش صادراتی و ۶۰درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.