03:16 | چهارشنبه 2 خرداد 1403
Research Analysis Debriefing Day
عملکرد چشم‌نواز «شگویا» در اسفند 99

1400/02/02 14:25

چه خبر از نمادهای بورسی:

عملکرد چشم‌نواز «شگویا» در اسفند 99

نماد برتر - عمده درآمدی که پتروشیمی تند گویان در اسفندماه سال ۱۳۹۹ به دست آورد مربوط به فعالیت در بازار داخلی بود و بیشترین مقدار درآمد حاصل‌شده در این بخش از محصول «گرید الیاف» با ۶.۵۳۱ میلیارد ریال بدست آمد.

به گزارش نماد برتر، شرکت پتروشیمی تند گویان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۹ مجموع درآمد‌های عملیاتی طی دوره یک‌ماهه را مبلغی بالغ‌بر ۱۲.۴۱۶.۸۲۵ میلیون ریال اعلام شد.


بر پایه این گزارش، از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه نیز میزان درآمد‌های حاصل‌شده را برابر با ۱۰۰.۱۲۲.۸۵۹میلیون ریال ارائه‌شده است.


میزان درآمد شناسایی‌شده "شگویا"بر اساس این گزارش، میزان درآمدی که پتروشیمی تندگویان در اسفندماه از خود بر جای گذاشته نسبت به ماه گذشته کاهشی نزدیک به ۷ درصد را به همراه داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز درآمد‌های این پتروشیمی رشد ۱۲۴درصدی را از خود برجای گذاشته است.


آمارهای ارائه شده حاکی از آن بوده که میزان درآمد "شگویا" که از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه به‌دست‌آمده نسبت به سال گذشته نیز ۴۲ درصد رشد را به ثبت رسانده است.


عمده درآمدی "یعنی ۹۹.۸درصد" درآمدهایی که پتروشیمی تندگویان در اسفندماه سال ۱۳۹۹ به دست آورده در بازار داخلی بوده و بیشترین مقدار درآمد حاصل‌شده در این بخش از محصول «گرید الیاف» با ۶.۵۳۱ میلیارد ریال بوده است.


درآمد اسفندماه شرکت ۴۹درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بوده است.


مقدار درآمد‌های شناسایی‌شده پتروشیمی تندگویان در بخش فروش داخلی از ابتدای سال مالی تا پایان اسفندماه برابر با ۹۴.۰۶۲.۰۸۹ میلیون ریال اعلام‌شده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۴۴ درصدی را به دنبال داشته است.


روند فروش محصولات "شگویا" در اسفندماهبر پایه این گزارش، فروش محصولات پتروشیمی تند گویان در اسفندماه به میزان ۵۰.۸۰۵.۵۵۹ کیلوگرم اعلام‌شده که بیشترین سهم از فروش محصولات را در بخش فروش داخلی مشاهده می‌کنیم، مقدار فروش "شگویا" در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه ۱۳۹۹ با ۲۱ درصد کاهش فروش را تجربه کرده است.


بیشترین میزان محصول به فروش رفته پتروشیمی تند گویان در اسفندماه «گرید الیاف داخلی» با ۲۹.۸۹۲.۱۶۶ کیلوگرم بوده که در مقایسه با بهمن‌ماه ۸ درصد کاهش فروش را به ثبت رسانده است.


پتروشیمی تند گویان طی دوره ۱۲ماهه منتهی به اسفندماه میزان سرمایه ثبت‌شده را ۲۳.۹۵۷.۶۶۶میلیون ریال گزارش کرده است.