20:22 | پنجشنبه 26 فروردين 1400
Research Analysis Debriefing Day
رشد ۸۵ درصدی فروش ۱۱ماهه "قرن"

1399/12/10 13:36

رشد ۸۵ درصدی فروش ۱۱ماهه "قرن"

نماد برتر - مقادیر فروش تجمیعی شرکت در دوره بهمن‌ماه معادل ۱۳۶ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ افزایش ۳۰‌درصدی را نشان می‌دهد و متوسط نرخ فروش محصولات شرکت در یک سال گذشته در حدود ۴۲ درصد افزایش را داشته اند.

 به گزارش نماد برتر، شرکت پدیده شیمی قرن در بهمن‌ماه سال جاری موفق به کسب درآمد عملیاتی ۲ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریالی شده و فروش تجمیعی ۱۱ماهه شرکت را تا پایان بهمن‌ماه به ۱۶‌هزار و ۳۰۴‌میلیارد ریال رسانده و فروش ۱۱ ماهه شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.


مقادیر فروش تجمیعی شرکت در این دوره معادل ۱۳۶ هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ افزایش ۳۰‌درصدی را نشان می‌دهد و متوسط نرخ فروش محصولات شرکت در یک سال گذشته در حدود ۴۲ درصد افزایش را داشته اند.


همانگونه که در جدول فوق نیز مشاهده می‌شود، نرخ فروش محصولات شرکت در بهمن ماه با کاهش مواجه بوده اند. بیشترین کاهش نرخ در محصولات گروه بهداشت شخصی و به میزان ۵.۲ درصد روی داده و محصولات گروه بهداشت خانه ۰.۶ درصد کاهش قیمت کمترین افت قیمت را در این ماه داشته اند.


برای سومین ماه متوالی فروش ماهیانه شرکت به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.