12:27 | شنبه 25 فروردين 1403
Research Analysis Debriefing Day
سقف درآمد ماهانه "همراه" دستخوش تغییر شد

1401/06/13 12:10

بالاترین حد درآمدی ارتباطات سیار ایران در مردادماه؛

سقف درآمد ماهانه "همراه" دستخوش تغییر شد

نماد برتر- درآمد ماهانه "همراه" طی ۵ ماه ابتدایی سال مالی مبلغی بالغ‌ بر ۱۵ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان بود، میانگین درآمد ماهانه‌ ای که ارتباطات سیار ایران طی ۵ ماهه گذشته حاصل کرد ۳ هزار و ۹۰ میلیارد تومان بود و در مقایسه با سال مالی گذشته ۳۶ درصد افزایش داشت.


به گزارش نماد برتر- شرکت ارتباطات سیار ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه ۱۴۰۱ میران درآمدی که از فروش و ارائه خدمات به دست آورد برابر با ۳ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان بود و همچنین طی ۵ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تا انتهای مردادماه توانست به درآمد تجمیعی ۱۵ هزار ۴۵۲ میلیارد تومانی برسد.میزان سرمایه‌ای که همراه تا مردادماه از خود بر جای گذاشت برابر با ۴ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان بود، درآمد ماهانه‌ای که در مردادماه از سوی ارتباطات سیار ایران به ثبت رسید ۱۴ درصد بالاتر از میانگین درآمد ماهانه بود.تداوم روند رو به رشد درآمد‌های "همراه"شرکت ارتباطات سیار در مردادماه میزان درآمدی که از فروش و ارائه خدمات کسب کرد با رشد ۵ درصدی روبه‌رو بود و توانست روند رو به رشد خود را تثبیت کند، همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌کنید این شرکت ارتباط جمعی از ابتدای سال مالی تاکنون روند افزایشی را در پیش گرفت. بر اساس آخرین عملکرد ماهانه می‌بینیم که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش درآمد را از خود بر جای گذاشته است.همان‌طور که گفته شد درآمد ماهانه "همراه" طی ۵ ماه ابتدایی سال مالی مبلغی بالغ‌بر ۱۵ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان بود، میانگین درآمد ماهانه‌ای که ارتباطات سیار ایران طی ۵ ماهه گذشته حاصل کرد ۳ هزار و ۹۰ میلیارد تومان بود و در مقایسه با سال مالی گذشته ۳۶ درصد افزایش داشت. بیشترین درآمد ماهانه "همراه" در مردادماه مربوط به بخش «کارکرد مشترکین خطوط اعتباری» با یک هزار و ۷۹۶ میلیارد تومان بود که این بخش شامل مکالمه، پیام کوتاه، اینترنت و پیامک انبوه است. درآمدی که از بخش «کارکرد مشترکین خطوط اعتباری» شناسایی شد نسبت به ماه گذشته ۱۷ میلیارد تومان افزایش پیدا کردبیشترین درآمد شناسایی‌شده "همراه" پس از بخش «کارکرد مشترکین خطوط اعتباری» در اختیار «کارکرد مشترکین خطوط دائمی» با یک هزار و ۴۱۲ میلیارد تومان بود.