12:30 | شنبه 25 فروردين 1403
Research Analysis Debriefing Day
تسویه ۷ هزار میلیارد تومانی بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها

1401/06/13 11:55

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تسویه ۷ هزار میلیارد تومانی بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها

نماد برتر- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در حال حاضر ما از نظر افزایش قیمت برای ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ قلم دارو خیلی نگرانی نداریم.


به گزارش نماد برتر- سید جلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: تا قبل از اجرای طرح دارویار حدود ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه بود و ما برای اینکه قیمت این دارو‌ها را ارزان نگه داریم و گران نشود، به مواد اولیه این دارو‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دادیم تا این مواد اولیه از خارج از کشور به داخل وارد شود.این نماینده مجلس بیان کرد: اصلا ارز ترجیحی به بخش قابل توجه‌ای از دارو‌های خارجی و ملزومات بیماران اختصاص پیدا نمی‌کرد لذا ما فقط به مواردی که تحت پوشش بیمه بود ارز ترجیحی اختصاص می‌دادیم.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: با اجرای طرح دارویار اتفاقی که رخ داد این بود که میزان ارز ترجیحی که به اول زنجیره - واردکننده مواد اولیه - می‌دادیم را برداشتیم و این مابه التفاوت ریالی را در اختیار بیمه‌ها گذاشتیم که بیمه‌ها دارو‌های تحت پوشش بیمه را با همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهند.وی با بیان اینکه ما شاهد برخی افزایش قیمت‌ها در شرکت‌های داروسازی هستیم، بیان کرد: با این حال شرکت‌های تولید دارو به سه موضوع افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، افزایش ۳۲ درصدی هزینه حمل و نقل و افزایش ۳۰ درصدی حامل‌های انرژی همچون آب و برق مواجه شدند. بنابرای همگی این موارد به محصول نهایی و داروی تولید شده تحمیل شد.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همچنین آن اقلام دارویی که تحت پوشش بیمه نبودند و ارز ترجیحی نمی‌گرفتند و همچنین تولید داخل بودند، مشمول این افزایش قیمت با مولفه‌های مشخص شدند.این نماینده مجلس بیان کرد: آنچیزی که در طرح دارویار اتفاق می‌افتد این است که ما به التفاوت ایجاد شده در اختیار بیمه‌ها قرار می‌گیرد و درحال حاضر ۴ هزار میلیارد تومان از طریق بیمه‌ها به داروخانه‌ها اختصاص یافته و بیمه‌ها نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان بدهی خود به داروخانه‌ها را تسویه کرده اند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: در حال حاضر ما از نظر افزایش قیمت برای ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ قلم دارو خیلی نگرانی نداریم.وی ادامه داد: همچنین ما در حال حاضر با کاهش برخی اقلام دارویی اعم از سرم و آنتی بیوتیک‌های خوراکی مواجه شده ایم که بخشی از این موضوع برمی گرد به اینکه ما قبل از طرح دارویار ارزی که باید به موقع اختصاص می‌دادیم را ندادیم. امیدواریم در یک الی دو هفته آتی انشالله کمبود‌ها در این بخش به سرعت برطرف شود.