23:35 | جمعه 30 مهر 1400
Research Analysis Debriefing Day
«ونیکی» ارزش اوراقی بدهی را ۱۵۰ میلیارد تومان کاهش داد

1400/06/29 09:00

چه خبر از نمادهای بورسی:

«ونیکی» ارزش اوراقی بدهی را ۱۵۰ میلیارد تومان کاهش داد


به گزارش نماد برتر، با توجه به الزام رعایت ماده ۱۱ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مبنی بر ارائه مصوبه هیات مدیره شرکت‌های مبنای انتشار اوراق اجاره مبنی بر عدم فروش دارایی‌های ثابت به میزان ارزش ریالی مشخص شده، شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) با نماد فملی که در اطلاعیه قبلی یکی از شرکت‌های مبنای انتشار اوراق اجاره می‌بود، نسبت به ارائه مصوبه مزبور اقدام نکرده لذا ارزش اوراق بدهی مورد نظر شرکت از مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ریال کاهش پیدا کرد«ونیکی» ارزش اوراقی بدهی را ۱۵۰ میلیارد تومان کاهش دادلازم به ذکر است که انتشار این اوراق منوط به دریافت مجوز انتشار از سازمان بورس اوراق بهادار است.


آگهی قبلی این سرمایه‌گذار به شرح زیر بود:


«ونیکی» ارزش اوراقی بدهی را ۱۵۰ میلیارد تومان کاهش داد