09:23 | چهارشنبه 31 شهريور 1400
Research Analysis Debriefing Day
انتقاد از پاداش بزرگترین بانک بورس که در عرض ۱۵ ثانیه ۵۰۰ میلیون تومانی شد !

1400/05/04 12:00

نماینده مجلس ؛

انتقاد از پاداش بزرگترین بانک بورس که در عرض ۱۵ ثانیه ۵۰۰ میلیون تومانی شد !

نماینده مجلس از پاداش ۴۰۰ میلیون تومانی هیات مدیره بزرگترین بانک بورسی که طی ۱۵ ثانیه به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت ، انتقاد کرد و خواهان رسیدگی به این رویداد بانک تجارت شد.

به گزارش نماد برتر، جواد نیک‌بین در جلسه امروز مجلس، گفت: مسئله خوزستان از مسائل مهم بوده و مسئولان باید پاسخگو باشند و مجلس هم وظیفه نظارت بر پاسخگویی وزرا و مسئولان عالی‌رتبه دارد.


وی ادامه داد : علاوه بر این ، مسائل مهم دیگری مانند پاداش ۴۰۰ میلیون تومانی اعضای هیات مدیره بانک تجارت که در عرض ۱۵ ثانیه به ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد، وجود دارد که باید رسیدگی کرد . حتی کک هیات مدیره بانک تجارت نمی گزد و بسیار راحت اعلام می کنند 400 میلیون تومان نشد و باید  500 میلیون تومان پاداش بپردازید !