12:24 | شنبه 25 فروردين 1403
Research Analysis Debriefing Day
مجوز مجمع فوق العاده برای افزایش سرمایه «امین»

1399/12/25 14:49

مجوز مجمع فوق العاده برای افزایش سرمایه «امین»

نماد برتر - مجمع فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه امین در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۵ واقع در ساختمان مرکزی این شرکت با حضور ۷۷ درصدی سهامداران، برگزار شد.

به گزارش نماد برتر، مجمع فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد.


بر این اساس، مجمع فوق العاده این شرکت با حضور ۷۷ درصد سهامداران، تشکیل و در حال برگزاری است.


براساس این گزارش، افزایش سرمایه شرکت از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۱۰۰ میلیار تومان از محل مطالبات و آورده نقدی صورت خواهد گرفت و هدف از افزایش سرمایه بهبود ساختار مالی و افزایش سودآوری است.