06:39 | يكشنبه 28 دي 1399
Research Analysis Debriefing Day
۱.۵ میلیون لرستانی از اینترنت همراه استفاده می‌کنند / ضریب نفوذ ۸۴.۶ درصد

1399/10/18 08:48

۱.۵ میلیون لرستانی از اینترنت همراه استفاده می‌کنند / ضریب نفوذ ۸۴.۶ درصد

نماد برتر- مدیرکل ارتباطات لرستان گفت: ۱۰۸.۷ هزار مشترک از خدمات اینترنت ثابت در استان استفاده می‌کنند این میزان برای اینترنت تلفن همراه ۱.۵ میلیون نفر و ضریب نفوذ اینترنت در لرستان ۸۴.۶ درصد است.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، شهاب حیدری با ارائه اطلاعاتی در حوزه زیرساخت‌های اینترنتی ایجاد شده در استان لرستان به فارس گفت: اپراتور های همراه اول و ایرانسل ۹۷.۴ و ۸۳ درصد از جمعیت لرستان را تحت پوشش اینترنت 2G قرار داده‌اند.


 


وی افزود: این میزان برای اینترنت 3G در اپراتوهای همراه اول و ایرانسل به ۷۹ و ۷۷ درصد جمعیت لرستان می‌رسد. در حوزه اینترنت 4G نیز اقدامات مناسبی انجام شده که برای نمونه می توان به پوشش ۷۶ و ۵۳.۴ درصدی جمعیت لرستان توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل اشاره کرد.


 


این مدیر ارتباطات ادامه داد: اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در حوزه پوشش اینترنتی جاده‌های لرستان اقدامات قابل توجهی انجام داده اند برای نمونه همراه اول حدود ۹۰.۴ درصد جاده ها را تحت پوشش اینترنت قرار داده که از این میزان ۵۷.۵ درصد مربوط به خدمات ۳G و ۲۷.۸ درصد مربوط به ۴G است.


 


حیدری با اشاره به پوشش اینترنتی جاده‌های لرستان توسط ایرانسل توضیح داد: ۵۹.۵ درصد از جاده ها تحت پوشش اینترنتی ایرانسل هستند که از این میزان ۵۶ درصد ۳G و ۲۸ درصد ۴G است. ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاهای لرستان ۸۵.۳ درصد است همچنین پس از شیوع کرونا در لرستان هزار و ۵۶۰ مدرسه روستایی را به اینترنت متصل کردیم.


 


وی اضافه کرد: ۱۰۸ هزار و ۷۹۰ مشترک از خدمات اینترنت ثابت در لرستان استفاده می‌کنند این میزان برای اینترنت تلفن همراه ۱.۵ میلیون نفر است که با توجه به این آمار ضریب نفوذ اینترنت در لرستان ۸۴.۶ درصد است.