05:32 | سه شنبه 12 مرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
زیرمجموعه گروه بهمن خریدار ملک ۶۵ میلیاردی شرکت غیر بورسی شد

1399/07/27 10:14

زیرمجموعه گروه بهمن خریدار ملک ۶۵ میلیاردی شرکت غیر بورسی شد

نماد برتر- زیرمجموعه گروه بهمن از خرید ملک تحت مالکیت شرکت غیربورسی به مبلغ ۶۵ میلیارد تومان جهت انجام برنامه های توسعه ای خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.


به گزارش نماد برتر،شرکت بهمن دیزل از خرید ملک تحت مالکیت شرکت غیر بورسی به مبلغ 65 میلیارد تومان جهت انجام برنامه های توسعه ای خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.براین اساس، "خدیزل" اعلام کرد: طبق تعهدنامه نسبت به خرید ملک تحت مالکیت شرکت پوشینه بافت به مبلغ 65 میلیارد تومان واقع در قزوین، شهرصنعتی البرز جهت انجام برنامه های توسعه ای اقدام کرده است.بنابراین گزارش، گروه بهمن مالک 84.6 درصدی سهام این شرکت فرابورسی محسوب می شود.