08:01 | شنبه 30 تير 1403
Research Analysis Debriefing Day
ثبت افزایش سرمایه برای «داوه»

1401/01/19 09:01

چه خبر از نمادهای بورسی:

ثبت افزایش سرمایه برای «داوه»

نماد برتر - شرکت دارویی آوه سینا از ثبت سرمایه جدید برای توسعه فعالیت ها خبر داد.


به گزارش نماد برتر، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶۹۶,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۲۱۶۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.