14:50 | پنجشنبه 16 تير 1401
Research Analysis Debriefing Day
«وزمین» آماده اصلاح پایان سال!

1400/12/03 08:10

چه خبر از نمادهای بورسی؛

«وزمین» آماده اصلاح پایان سال!

نماد برتر - پس از گذشتن از بهمنی سبز، حالا سهامداران بانک ایران زمین چشم انتظار اصلاحی اندک برای ورود به سال 1401 هستند.


به گزارش نماد برتر- محمد علی رفیعی  بانک ایران زمین در حالی وارد آخرین ماه سال 1400 شد که سبزی سهامش گوی سبقت را از دیگر بازیگران دولتی و غیر دولتی سیستم بانکی ربوده و حالا آماده یک شگفتی برای پایان سال می شود.بی شک اصلاح سهم، جز جدایی ناپذیر بازار است و حال تنها باید نشست و دید که این «وزمین» در کدام پله دنده معکوس کشیده و به اوج باز می گردد.بازگشت سهام بانک ایران زمین به روزهای سبزی دور از انتظار نبوده و با توجه به اتفاقات و اخباری که در حول این بانک می گذرد انتظار گذرا بودن اصلاح سهم و قرمزی «وزمین» بیجا نیست.شایان توجه است بانک ایران زمین در بهمن ماه 1400؛ 15 روز سبز و تنها 5 روز قرمز را تجربه کرده است که این مهم یک رکورد در نمادهای بانکی کشور به خصوص در 2 سال گذشته محسوب می شود.