15:39 | شنبه 20 خرداد 1402
Research Analysis Debriefing Day
اخبار مرتبط
از بی برنامگی «عشقی» تا ادامه ریزش‌های مشکوک!

1400/10/26 14:06

چه خبر از بازار سرمایه:

از بی برنامگی «عشقی» تا ادامه ریزش‌های مشکوک!

نماد برتر - پس از گذشت بیش از 4 ماه از روی کار آمدن دولت جدید و معرفی وزیر اقتصاد و روسای تازه نفس برای بازار سرمایه؛ گویا بی برنامگی «عشقی» و یارانش مشکلات بازار را افزایش داده و این در حالی است که بورس و نجات آن از اولویت‌های رئیس‌جمهور بود.


به گزارش نماد برتر، پس از روی کارآمدن دولت جدید و با توجه به تبلیغات ایشان در مورد نجات بورس از ورشکستگی؛ انتظار می رفت رئیسی و یارانش با انتخاب های هوشمندانه برای وزارت اقتصاد، صمت و البته ارکان بازار سرمایه، چالش 2 سال اخیر و بازی با سرمایه مردم برای رفع کسری های هزار میلیاردی دولت را مرتفع که طلبمان؛ حداقل کاهش دهد اما؛ گویا باید گفت: زهی خیال باطل!انتخاب وزیری ناآشنا یا وضعیت اقتصادی کشور و بازار و البته فعال در فضای مجازی و پس از آن انتخاب افرادی ... با بورس برای سکانداری بازار سرمایه؛ وضعیت بورس را که بهتر نکرد هیچ؛ راه را برای بازگشت به پاییز 98 هموارتر کرده است.بورس ایران که سال ها از دخالت های دولتی آسیب دیده است گویا قرار نیست در این 4 سال و یا حتی 8 سال نیز نجات پیدا کند و افزایش بی اعتمادی مردم به این بازار هر روز پررنگ‌تر خواهد شد.ریزش های اخیر بازار سرمایه در حالی ادامه دارد که حتی خبرهای راست و دروغِ بسیار حول نمادهای معروف و پرمخاطب نیز نتوانسته است سرعت سقوط را کاهش دهد و قطار بی‌صاحب بورس با سرعتی بیشتر از قبل به سوی دره ساخته شده توسط دولت ها و رانت داران بازار حرکت می کند.گویا قرار نیست اتفاقات گذشته برای دولتمردان؛ تجربه شود. و ... راستی؛ امسال کسری بودجه دولت از کجا تامین خواهد شد! خودرو، مالیات یا بورس؟محمد علی رفیعی