18:10 | چهارشنبه 10 آذر 1400
Research Analysis Debriefing Day
بازارگردانی "پخش"، "دتولید" و "دسانکو" از نخستین روز هفته

1400/07/29 15:00

چه خبر از نمادهای بورسی:

بازارگردانی "پخش"، "دتولید" و "دسانکو" از نخستین روز هفته

سه نماد معاملاتی "پخش"، "دتولید" و "دسانکو" بازارگردانی می شوند.

به گزارش نماد برتر، شرکت فرابورس ایران از بازارگردانی در نماد‌های معاملاتی "پخش"، "دتولید" و "دسانکو" خبر داد.


بر اساس این گزارش، بازارگردانی در نماد‌های معاملاتی مذکور با استفاده از روش مبتنی بر حراج از روز شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ آغاز خواهد شد.


گفتنی است، بازارگردانی در بازار‌های اول و دوم فرابورس صورت خواهد گرفت.