19:37 | چهارشنبه 10 آذر 1400
Research Analysis Debriefing Day
"حکشتی" برای تسویه اقساط تسهیلات ارزی لنگر کشید

1400/07/29 13:00

چه خبر از نمادهای بورسی:

"حکشتی" برای تسویه اقساط تسهیلات ارزی لنگر کشید

سرمایه حکشتی طی این دوره یک‌ساله نسبت به سال گذشته با ۳۲ درصد افزایش سرمایه مواجه بوده، همان‌طور که گفته شد مجموع درآمد‌های عملیاتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پایان دوره یک‌ساله منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۹،۰۵۸ میلیارد ریال به ثبت رسید.

به گزارش نماد برتر، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در گزارش صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) مجموع درآمد‌های عملیاتی‌های خود طی این دوره یک‌ساله را برابر با ۲۹،۰۵۸ میلیارد ریال ارائه کرده که رشد ۹۵ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته از آن خودکرده، سود عملیاتی شرکت حکشتی طی این دوره یک‌ساله با افزایش ۱۷۲ درصدی به مبلغی بالغ‌بر ۱۳،۴۶۸ میلیارد ریال رسیده است.


این شرکت با سود خالص ۱۵،۶۱۳ میلیارد ریالی مواجه بوده که نسبت به سال گذشته ۱۶۹ درصد رشد پیداکرده و سود خالص هر سهم برابر با ۷۳۲ ریال بوده که ۱۶۹ درصد افزایش‌یافته، سود انباشته پایان دوره حکشتی در پایان دوره یک‌ساله ۲۳،۷۰۷ میلیارد ریال شناسایی‌شده که رشد ۱۵۳ درصدی را از خود بر جای گذاشته است.


بر پایه این گزارش صورت گرفته، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در گزارش صورت‌وضعیت مالی یک‌ساله خود مجموع دارایی‌های ثبت‌شده را برابر با ۳۴۴،۰۲۶ میلیارد ریال ارائه کرده که رشد ۲۶ درصدی را نسبت به پایان سال مالی گذشته شاهد بوده و بیشترین دارایی در اختیار بخش «سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» با ۲۹۸،۲۵۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۳۳ درصد رشد را شاهد بوده است.


سرمایه حکشتی طی این دوره یک‌ساله ۲۱،۵۶۰ میلیارد ریال اعلام‌شده که نسبت به سال گذشته با ۳۲ درصد افزایش سرمایه مواجه بوده، همان‌طور که گفته شد مجموع درآمد‌های عملیاتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پایان دوره یک‌ساله منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۹،۰۵۸ میلیارد ریال به ثبت رسیده، برآورد شرکت از برنامه‌های تأمین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی، تسویه اقساط تسهیلات ارزی است.


سایر برنامه‌های بااهمیت شرکت


تدوین استراتژی تخصیص بهینه منابع و تنوع‌بخشی پرتفوی سرمایه‌گذاری با افق زمانی کوتاه، میان و بلندمدت؛


• تأمین مالی و بهبود نقدینگی از طریق عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ در بازار سرمایه


• طراحی سازوکار‌های تأمین مالی خارج از شرکت و کشور جهت بهبود سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی پروژه‌ها