18:15 | چهارشنبه 10 آذر 1400
Research Analysis Debriefing Day
۴۰۷ درصد افزایش سود خالص "ثشاهد"

1400/07/29 12:00

چه خبر از نمادهای بورسی:

۴۰۷ درصد افزایش سود خالص "ثشاهد"

شرکت شاهد در حال حاضر فاقد هرگونه تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی هست لذا در صورت شروع مرحله اجرایی هرکدام از پروژه‌های مطرح‌شده در بخش اهداف بلندمدت برنامه شرکت جهت تأمین مالی پروژه‌ها، استفاده از تسهیلات بانکی است.

به گزارش نماد برتر، شرکت شاهد در گزارش صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌ عملیاتی‌ خود طی این دوره یک‌ساله را برابر با ۵،۷۸۳ میلیارد ریال ارائه کرده که رشد ۳۶۵ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته از آن خودکرده، سود عملیاتی شرکت ثشاهد طی این دوره یک‌ساله با افزایش ۴۱۲ درصدی به مبلغی بالغ‌بر ۵،۵۹۳ میلیارد ریال رسیده است.


این شرکت با سود خالص ۵،۵۹۷ میلیارد ریالی مواجه بوده که نسبت به سال گذشته ۴۰۷ درصد رشد پیداکرده و سود خالص هر سهم برابر با ۱،۳۹۷ ریال بوده که ۴۰۶ درصد افزایش‌یافته، سود انباشته پایان دوره ثشاهد در پایان دوره یک‌ساله ۷،۲۶۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده که رشد ۲۴۵ درصدی را از خود بر جای گذاشته است.


بر پایه این گزارش صورت گرفته، شرکت شاهد در گزارش صورت‌وضعیت مالی یک‌ساله خود مجموع دارایی‌های ثبت‌شده را برابر با ۱۲،۹۱۲ میلیارد ریال ارائه کرده که رشد ۸۸ درصدی را نسبت به پایان سال مالی گذشته شاهد بوده و بیشترین دارایی در اختیار بخش «دریافتنی‌های تجاری» با ۵،۰۴۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۲۰۲ درصد رشد را شاهد بوده است.


سرمایه ثشاهد طی این دوره یک‌ساله نسبت به سال گذشته با ۴،۰۰۶ میلیارد ریال بدون تغییر مانده، همان‌طور که گفته شد مجموع درآمد‌ عملیاتی شرکت شاهد در پایان دوره یک‌ساله منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۵،۷۸۳ میلیارد ریال به ثبت رسیده، بیشترین درآمدی که طی این دوره اعلام‌شده مربوط به «سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری» با ۳،۷۸۷ میلیارد بوده، بیشترین مقدار سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های شاهد مربوط به پتروشیمی زاگرس با ۵۵۱ میلیارد ریال بود.


شرکت شاهد در حال حاضر فاقد هرگونه تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی هست لذا در صورت شروع مرحله اجرایی هرکدام از پروژه‌های مطرح‌شده در بخش اهداف بلندمدت برنامه شرکت جهت تأمین مالی پروژه‌ها، استفاده از تسهیلات بانکی است.


مجموع بهای تمام‌شده پذیرفته‌شده در بورس شرکت ثشاهد در پایان سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۰ برابر با مبلغ ۱،۷۸۹ میلیارد ریال گزارش‌شده، بیشترین مقدار بهای‌ تمام‌شده سرمایه‌گذاری مربوط به مجتمع سیمان غرب آسیا با ۳۱۶ میلیارد ریال بوده که شامل ۲۱،۳۵۸،۶۵۷ تعداد سهام است.