20:04 | چهارشنبه 10 آذر 1400
Research Analysis Debriefing Day
پاکشو تمام درآمد‌های قبلی را شست

1400/07/29 10:00

چه خبر از نمادهای بورسی:

پاکشو تمام درآمد‌های قبلی را شست

درآمد‌های گروه صنعتی پاکشو در شهریورماه از فروش محصولات در ۲ بازار داخلی و صادراتی به‌دست‌آمده که بیشترین مقدار فروش را در بخش داخلی با ۴،۱۱۳ میلیارد ریال مشاهده می‌کنیم.

به گزارش نماد برتر، گروه صنعتی پاکشو در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال جاری مجموع درآمد‌ شناسایی‌شده طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر با ۵،۹۲۱ میلیارد ریال ارائه کرده و در طول دوره ۶ ماهه منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۰ میزان درآمد حاصل‌شده این شرکت برابر با ۲۳،۹۳۹ میلیارد ریال بوده، همچنین میزان سرمایه ثبت‌شده شرکت پاکشو طی این دوره به میزان ۴۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.


درآمد‌های گروه صنعتی پاکشو در شهریورماه از فروش محصولات در ۲ بازار داخلی و صادراتی به‌دست‌آمده که بیشترین مقدار فروش را در بخش داخلی با ۴،۱۱۳ میلیارد ریال مشاهده می‌کنیم و مابقی این مبلغ در بازار صادراتی با ۱،۸۰۷ میلیارد ریال شناسایی‌شده است.


بر پایه این گزارش، میزان درآمدی که گروه صنعتی پاکشو در شهریورماه به ثبت رسانده نسبت به ماه گذشته با ۵۱ درصد افزایش مواجه بوده که کاهش درآمد ماه گذشته را جبران کرده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش درآمد ۱۰۱ درصدی را به همراه داشت.


در شهریورماه سال ۱۴۰۰ میزان درآمد‌های "پاکشو" از ۲ بخش فروش داخلی و صادراتی تشکیل‌شده، بیشترین درآمد پاکشو در بازار داخلی از بخش «مایعات» با ۲،۴۹۱ میلیارد ریال بوده و در بخش صادراتی نیز «پودر و مایعات البسه» با ۲۹۸ میلیارد ریال بیشترین درآمد را از آن خودکرده است.


بر اساس این گزارش صورت گرفته، گروه صنعتی پاکشو در شهریورماه مقدار فروش ماهانه را برابر با ۲۶،۱۶۳ تن اعلام کرده که در مقایسه با ماه گذشته ۲۳ درصد افزایش فروش را در پی داشته و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز با رشد ۱۳ درصدی مواجه بوده، گروه صنعتی پاکشو در شهریورماه سال جاری بیشترین میزان فروش را از بخش بازار داخلی داشته که عمده‌ترین بخش فروش رفته طی این دوره یک‌ماهه در اختیار «مایعات» با ۱۵،۶۴۸ تن بوده است.