22:59 | جمعه 30 مهر 1400
Research Analysis Debriefing Day
۳۸۹ میلیارد ریال درآمد "خبهمن" از سود سهام

1400/07/21 16:00

چه خبر از نمادهای بورسی:

۳۸۹ میلیارد ریال درآمد "خبهمن" از سود سهام

بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در اختیار بهمن دیزل و سرمایه‌گذاری بهمن بوده است.

به گزارش نماد برتر، گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰ مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری طی دوره یک‌ماهه را برابر با مبلغ ۱۴۰،۸۸۰ میلیارد ریال گزارش کرده که از مجموع ۲ بخش «پذیرفته‌شده در بورس» و «خارج از بورس» تشکیل‌شده، همچنین بیشترین میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در «خارج از بورس» با ۱۰۱،۵۰۴ میلیارد ریال بوده و مابقی آن در بخش «پذیرفته‌شده در بورس» با ۳۹،۳۷۶ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.


بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها طی دوره یک‌ماهه نسبت به ماه گذشته بدون تغییر باقی‌مانده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز رشد قابل‌توجه ۹۹۴ درصدی را تجربه کرده، عمده‌ترین سرمایه‌گذاری گروه بهمن در خارج از بورس مربوط به حوزه «واسطه‌گری‌های مالی و پولی» با ۵۰،۹۹۸ میلیارد ریال بوده و در جایگاه بعدی نیز «خودرو و ساخت قطعات» با ۴۵،۸۹۱ میلیارد ریال قرار داشته است.


بر پایه این گزارش، گروه بهمن طی عملکرد یک‌ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰، در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس کل ارزش بهای تمام‌شده را برابر با ۹۴،۱۲۷ میلیارد ریال ارائه‌شده که نسبت به دوره مشابه یک‌ماهه سال گذشته با افزایش ۴ درصدی مواجه بوده است.


بیشترین ارزش بازار سرمایه‌گذاری در بورس گروه بهمن متعلق به گروه «خودرو و ساخت قطعات» ۴۳،۸۶۷ میلیارد ریال بوده، بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در اختیار بهمن دیزل با ۴۲،۴۸۵ میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری بهمن با ۱۹،۱۴۴ میلیارد ریال بوده است.


خبهمن با سرمایه ثبت‌شده ۱۳۴,۶۳۷ میلیارد ریالی ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق شده ۳۸۹ میلیارد ریال درآمد داشته و شرکت در انتهای شهریورماه چندین شرکت با بهای تمام‌شده ۳۹,۳۷۶ میلیارد ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۳۹ درصدی به مبلغ ۹۴,۱۲۷ میلیارد ریال رسیده است.