23:00 | جمعه 30 مهر 1400
Research Analysis Debriefing Day
ثبت ۲.۶ میلیارد تومان صادرات در فروش "سهرمز"

1400/07/21 15:30

چه خبر از نمادهای بورسی:

ثبت ۲.۶ میلیارد تومان صادرات در فروش "سهرمز"

درآمد‌های شناسایی‌شده "سهرمز" طی ۶ ماهه از فروش محصولات در ۲ بازار داخلی و صادراتی تشکیل شده، بیشترین میزان درآمد شناسایی‌شده در بازار داخلی به مبلغ ۵۴۲ میلیارد ریال بوده و مابقی آن را نیز در بازار صادراتی با ۲۶ میلیارد ریال مشاهده می‌کنیم.

به گزارش نماد برتر، شرکت سیمان هرمزگان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال جاری درآمد‌های شناسایی‌شده خود را طی این دوره مبلغی بالغ‌بر ۵۶۸ میلیارد ریال اعلام کرده و درآمد ثبت‌شده "سهرمز" از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه سال جاری بالغ‌بر ۴,۸۳۱ میلیارد ریال بوده است.


لازم به ذکر است که درآمد‌های شناسایی‌شده سهرمز طی ۶ ماهه از فروش محصولات در ۲ بازار داخلی و صادراتی تشکیل شده، بیشترین میزان درآمد شناسایی‌شده در بازار داخلی به مبلغ ۵۴۲ میلیارد ریال بوده و مابقی آن را نیز در بازار صادراتی با ۲۶ میلیارد ریال مشاهده می‌کنیم، همچنین سرمایه اعلام‌شده این شرکت سیمانی طی این دوره ۱,۰۸۴ میلیارد ریال ارائه‌شده است.


درآمدی که شرکت سیمان هرمزگان در شهریورماه از خود بر جای گذاشته در مقایسه با ماه گذشته ۲۴ درصد افزایش را به همراه داشته و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز ۱۷ درصد رشد را در پی داشته، درآمد‌های به‌دست‌آمده از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه با رشد ۳۲ درصدی مواجه بوده است.


عمده‌ترین میزان درآمدی که سیمان هرمزگان به ثبت رسانده از فروش محصول «سیمان پاکتی (داخلی)» با ۲۶۷ میلیارد ریال بوده که نرخ فروش این محصول برابر با ۵،۳۶۸،۲۰۷ ریال اعلام‌شده همچنین گران‌ترین محصولی که این شرکت سیمانی مورد عرضه قرار داده مربوط به «سیمان پاکت داخلی بورس کالا» با نرخ ۵،۳۶۸،۲۰۷ ریال بوده است.


بر پایه این گزارش، میزان فروش محصولات سیمان هرمزگان در شهریورماه ۱۳۱,۱۱۹ تن گزارش‌شده که نسبت به ماه گذشته با ۹ درصد رشد مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۳ درصد تنزل پیداکرده، از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه سال جاری ۱,۴۲۱,۶۷۵ تن فروش را به دنبال داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش را در پی داشته، همچنین بیشترین محصول فروش رفته سیمان هرمزگان در شهریورماه در اختیار «سیمان فله داخلی بورس کالا» با ۵۴،۶۲۸ تن بوده است.