15:05 | شنبه 20 خرداد 1402
Research Analysis Debriefing Day
مجوز ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها و دارایی‌های نامشهود اخذ شد

1400/05/18 11:00

توسط مشاورسرمایه‌گذاری فاینتک

مجوز ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها و دارایی‌های نامشهود اخذ شد

معاون خدمات مالی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک از دریافت مجوز ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط این شرکت خبر داد و گفت: این شرکت هم‌اکنون یکی از ۸ شرکت دارای مجوز ارزشگذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری است.

به گزارش نماد برتر،محسن مهدی نسب، معاون خدمات مالی شرکت مشاورسرمایه‌گذاری فاینتک گفت: اقتصاد دانش‌بنیان را می‌توان نوعی از اقتصاد دانست که در آن تولید و بهره‌برداری از دانش، نقش عمده‌ای در ایجاد ثروت ایفا می‌کند.


وی افزود: آنچه در این چارچوب اهمیت پیدا می‌کند، تجاری‌سازی طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه و دانش‌بنیان است و از آنجایی که تحقق اقتصاد دانش بنیان مستلزم شکل گیری زیست بومی است که در آن کلیه حقوق صاحبان ایده به طور دقیق محاسبه و ثبت شود، توجه به ارزشگذاری فناوری و کسب‌وکار‌های نوآورانه، امری مهم و اجتناب ناپذیر است.


معاون خدمات مالی شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک بیان کرد: در اجرای ماده ۶ آئین‌نامه ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیات وزیران در تاریخ ۹۶/۰۲/۲۵ و نیز اصلاحیه آن در تاریخ ۹۸/۱۰/۷ مسئولیت راه‌اندازی سامانه ارزشگذاری و تدوین و اعلام ضوابط اعطای مجوز و نیز نحوه نظارت بر عملکرد موسسه‌ها و شرکت‌های ارزشگذاری با همکاری سازمان برنامه و بودجه به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار شده است.


محسن مهدی نسب عنوان کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شرکت‌های دارای شرایط زیر می‌توانند تقاضای دریافت مجوز فعالیت ارزشگذاری دارایی نامشهود کنند:


• نوع اول - نهاد‌های مالی مورد تایید سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار که مجوز ارزشگذاری دارند.


• نوع دوم - شرکت‌ها/ موسسات دانش‌بنیان دارای صلاحیت از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در زمینه خدمات تجاری‌سازی دانش بنیان همانند خدمات ارزیابی (ارزشگذاری و قیمت گذاری فناوری و دارایی فکری و محصول)، خدمات فن بازار و تبادل فناوری (خدمات فروش فناوری و دارایی فکری)


• نوع سوم- شرکت‌های درسته ارزیابی اقتصادی دارای مجوز و رتبه از سازمان برنامه و بودجه کشور


• نوع چهارم - شرکت‌ها/مؤسساتی که موضوع فعالیت آن‌ها خدمات کارشناس رسمی و ارزشگذاری بوده و حداقل ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره آن‌ها کارشناس رسمی هستند


• نوع پنجم- سایر شرکت‌ها/موسسات دارای سوابق و نیروی انسانی متخصص بر مبنای ماده ۳ به تشخیص کارگروه.


وی در ادامه افزود: قابل ذکر است بر اساس مصوبه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در صورت انجام ارزشگذاری توسط شرکت‌های دارای مجوز از این معاونت به شرکت‌های دانش‌بنیان یارانه تعلق می‌گیرد که بر اساس آن تا ۷۰درصد از هزینه خدمت ارزشگذاری دانش فنی و قیمت‌گذاری سهام توسط معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.


معاون خدمات مالی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک تصریح کرد: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک، هم‌اکنون جزو یکی از ۸ شرکت دارای مجوز ارزشگذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری است.


محسن مهدی نسب اظهار داشت: علاوه بر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ، شرکت‌های بورسی و نهاد‌های مالی فعال بازارسرمایه می‌توانند جهت ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود و یا سهام شرکت‌هایی که دارایی‌های نامشهود عمده‌ای در تملک خود دارند از این خدمات بهره‌مند شوند.