09:17 | چهارشنبه 31 شهريور 1400
Research Analysis Debriefing Day
افزایش ظرفیت تصفیه شکر خام "قجام" با خرید یک دستگاه سانتریفوژ

1400/05/11 12:45

چه خبر از نمادهای بورسی:

افزایش ظرفیت تصفیه شکر خام "قجام" با خرید یک دستگاه سانتریفوژ

شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام از نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت خبر داد.

به گزارش نماد برتر، شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام از نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت خبر داد.


بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، به منظور ارتقاء توان تصفیه شکر خام و ایجاد بهینگی در فرآیند تولید شکر از چغندر، اقدام به خرید یک دستگاه سانتریفوژ bma مدل g۱۷۵۰ به مبلغ ۴۱.۰۰۰ میلیون ریال شده است.