08:05 | چهارشنبه 31 شهريور 1400
Research Analysis Debriefing Day
فروش ۲۸ دستگاه تانکر "حپترو" از طریق مزایده

1400/05/11 11:20

چه خبر از نمادهای بورسی:

فروش ۲۸ دستگاه تانکر "حپترو" از طریق مزایده

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی مزایده برگزار می کند.

به گزارش نماد برتر، شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی از برگزاری مزایده خبر داد.


بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، فروش ۲۸ دستگاه تانکر دو و سه محور مازاد ملکی شرکت از طریق مزایده انجام خواهد شد.