04:32 | سه شنبه 12 مرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
«برکت» در سودای صعود به قله!

1400/04/02 12:41

چه خبر از نمادهای بورسی:

«برکت» در سودای صعود به قله!

نماد برتر - «مواد و محصولات شیمیایی» با ۴.۰۰۲ میلیارد ریال بیشترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری بخش «پذیرفته‌شده در بورس» را به خود اختصاص داده است.

به گزارش نماد برتر، گروه دارویی برکت در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال جاری مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در بخش‌های «خارج از بورس» و «پذیرفته‌شده در بورس» را برابر با ۸.۰۴۰ میلیارد ریال اعلام کرده و بیشترین میزان بهای تمام‌شده را در بخش خارج از بورس با ۴.۰۴۷ میلیارد ریال در اختیار داشته و مابقی آن نیز در بخش پذیرفته شده در بورس با ۳.۹۹۳ میلیارد ریال به ثبت رسانده است.


بیشترین مقدار بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری برکت در بخش «پذیرفته‌شده در بورس» در اختیار «مواد و محصولات دارویی» با ۳.۹۹۳ میلیارد ریال بوده که ارزش بازار آن به ۳۴.۶۵۴.۳۲۶ میلیون ریال رسیده، در حوزه «خارج از بورس» نیز «مواد و محصولات شیمیایی» با ۴.۰۰۲ میلیارد ریال بیشترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری بخش «پذیرفته‌شده در بورس» را به خود اختصاص داده است.


میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری گروه دارویی برکت در سومین ماه از سال مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۹ درصدی را به ثبت رسانده است.


برکت با سرمایه ثبت‌شده ۵,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق‌شده درآمدی حاصل نکرده است.


بیشتر بخوانید:نجات مردم ایران با دستان پرکفایت «برکت»!نخستین خط تولید انبوه واکسن ایرانی در زیرمجموعه هلدینگ بورسی