07:57 | شنبه 30 تير 1403
Research Analysis Debriefing Day
6 شرکت برای برگزاری مجمع آماده می شوند

1400/01/18 11:25

چه خبر ار مجامع بورسی:

6 شرکت برای برگزاری مجمع آماده می شوند

نماد برتر - زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده پارس خودرو و هفت شرکت دیگر به همراه لغو مجمع عادی بطور فوق العاده سهم بازار پایه ای اعلام شد.

به گزارش نماد برتر، شرکت های سنگ آهن گهر زمین، صنایع بسته بندی ایران، گروه توسعه هنر ایران و ویتانا با اتمام سال مالی منتهی به آذر، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کردند.


همچنین پارس خودرو و تولید نیروی برق دماوند برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 400 و 100 درصدی از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته و قند ارومیه برای تغییر موضوع فعالیت به مجمع فوق العاده و دو شرکت سرمایه گذاری نیرو و گروه توسعه هنر ایران برای انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع عادی بطور فوق العاده می روند.


در این میان، مجمع عادی بطور فوق العاده کارخانجات آزمایش که قرار بود 25 فروردین برگزار شود، لغو و تصمیم گیری در خصوص دستور تصویب صورت های مالی به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می شود، موکول شد.  1. پارس خودرو (مجمع فوق العاده): ساعت 9 روز یکشنبه 29 فروردین در محل شرکت واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج


  2. تولید نیروی برق دماوند(مجمع فوق العاده): ساعت 10 روز یکشنبه 29 فروردین در بزرگراه کردستان، خیابان عطار، کوچه بوستان، پلاک 6


  3. قند ارومیه (مجمع فوق العاده): ساعت 10 روز یکشنبه 29 فروردین در میدان فردوسی، جنب بانک ملت، ساختمان شهد


  4. سنگ آهن گهر زمین: ساعت 14 روز سه شنبه 31 فروردین در بلوار کشاورز، خ نادری، پلاک 13 ، شرکت سپرده گذاری مرکزی


  5. ویتانا: ساعت 10 روز شنبه 28 فروردین در محل شرکت واقع در کیلومتر 7 بزرگراه فتح، نبش خیابان خلیج فارس


  6. صنایع بسته بندی ایران: ساعت 10 روز یکشنبه 29 فروردین در کیلومتر 8 بزرگراه فتح


  7. گروه توسعه هنر ایران (دو مجمع سالانه و عادی بطور فوق العاده): ساعت 9 و 10 روز شنبه 28 فروردین در خیابان گاندی جنوبی، خیابان 21 ،پلاک 5


  8. سرمایه گذاری نیرو (مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 10 روز یکشنبه 29 فروردین در خ شریعتی، خ یخچال، خ هدایت، میدان هدایت، خ شادلو، پلاک 14