01:29 | پنجشنبه 3 تير 1400
Research Analysis Debriefing Day
دو افزایش سرمایه ۱۰۵ و ۸۱۰ درصدی از تجدید ارزیابی تصویب شد

1399/11/28 10:30

دو افزایش سرمایه ۱۰۵ و ۸۱۰ درصدی از تجدید ارزیابی تصویب شد

نماد برتر- با برگزاری دو مجمع فوق العاده پگاه آذربایجان غربی و کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور، افزایش سرمایه ۱۰۵ و ۸۱۰ درصدی از تجدید ارزیابی دارایی تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، مجمع فوق العاده شرکت پگاه آذربایجان غربی قبل ازظهر دوشنبه 27 بهمن با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 76.9 درصد سهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 105 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مورد موافقت سهامداران قرار گرفت.


براین اساس، "غشاذر" به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از 60 به 123.2 میلیارد تومان رساند.


همچنین مجمع فوق العاده شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور قبل از ظهر دوشنبه 27 بهمن با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 71.8 درصد سهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 810 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی مورد موافقت سهامداران قرار گرفت.


براین اساس، "زبینا" به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از 40 به 364 میلیارد تومان رساند.