10:02 | دوشنبه 11 اسفند 1399
Research Analysis Debriefing Day
"سکرد" در ۳ماه ۶۸ریال سود برای هرسهم محقق ساخت

1399/11/04 17:10

"سکرد" در ۳ماه ۶۸ریال سود برای هرسهم محقق ساخت

نماد برتر- شرکت سیمان کردستان در صورت های مالی ماهه از تحقق سود ۶۸ریالی برای هرسهم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، شرکت سیمان کردستان در گزارش ۳ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۹، سود هرسهم را با رشد ۳۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل مبلغ ۶۸ریال اعلام کرد.


 


این شرکت سود عملیاتی را با رشد ۱۸درصدی مبلغ ۱۷۸میلیاردریال، سود خالص را با رشد ۳۵درصدی مبلغ ۱۴۹میلیارد ریال و سود انباشته را ۹میلیارد و ۳۲۳میلیون ریال منتشر کرده است.


 


سکرد، در تشریح اهداف و برنامه های راهبردی خود در خصوص تولید و فروش محصولات اعلام کرد که تولید و فروش محصولات منطبق با نیاز بازار و به صورت سفارشی صورت می پذیرد.


 


این شرکت در برنامه های با اهمیت شرکت برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰اسفند۱۳۹۹ قصد دارد سرمایه شرکت را جهت اصلاح ساختار مالی افزایش دهد.