09:51 | دوشنبه 11 اسفند 1399
Research Analysis Debriefing Day
ارزش بازار "وسبحان" افزایش یافت

1399/11/04 15:34

در دی ماه؛

ارزش بازار "وسبحان" افزایش یافت

نماد برتر- ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری سبحان در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، با افزایش ۸۰۴ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به ۳ هزار و ۱۹۵ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال رسید.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با سرمایه ثبت شده یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ را حسابرسی نشده منتشر کرد.


 


شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳۰۰ میلیارد و ۶۰۴ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۳۳۴ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.


 


بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با افزایش ۸۵۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال به یک هزار و ۱۵۳ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری سبحان نیز با افزایش ۸۰۴ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال معادل ۳ هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال محاسبه شد.


 


"وسبحان" تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و ۴۷ میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال به مبلغ یک هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۷۵۳ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۷۵ میلیارد و ۶۲۴ میلیون ریال سود کسب کرد .


 


شرکت سرمایه‌گذاری سبحان طی دوره یک ماهه منتهی به دی ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۸۵۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال خریداری کرد.