16:54 | شنبه 4 بهمن 1399
Research Analysis Debriefing Day
برنامه افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی سهم بورسی از مطالبات و آورده

1399/10/24 08:30

برنامه افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی سهم بورسی از مطالبات و آورده

نماد برتر- سرمایه گذاری توسعه آذربایجان از برنامه افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان که در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد از برنامه افزایش سرمایه 900 درصدی از یک محل خبر داد .


 


براین اساس، "وآذر" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 20 به 200 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف تحصیل سرمایه گذاری جدید شود.


 


بنابراین گزارش، هلدینگ سرمایه گذاری دریک از طریق سرمایه گذاری هواپیمایی آتا (با 20.7 درصد) و چند زیرمجموعه دیگر ، مالکیت سهام این شرکت را در اختیار دارد.