07:08 | يكشنبه 28 دي 1399
Research Analysis Debriefing Day
آمریکا پنج فرد حقیقی از سه کشور را به دلیل ارتباط با ایران تحریم کرد

1399/10/24 00:49

در فاصله 8 روز تا خروج ترامپ از کاخ سفید :

آمریکا پنج فرد حقیقی از سه کشور را به دلیل ارتباط با ایران تحریم کرد

نماد برتر- آمریکا در فاصله 8 روز تا خروج ترامپ از کاخ سفید ، 5 فرد حقیفی از سه کشور را به اتهام ارتباط با ایران در فهرست تروریست های خاص قرار داد و تحریم کرد .

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، وزارت خزانه داری آمریکا در اقدامی تازه و در فاصله 8 روز تا تغییر دولت و خروج ترامپ از کاخ سفید ، 5 فرد حقیفی را به اتهام ارتباط با ایران در فهرست تروریست های خاص قرار داد و تحریم کرد .


 


براساس این گزارش، اسامی این افراد شامل محمد از مغرب ، عارف سلطان یوسف حسن از عربستان، احمد اسماعیل ، فواد احمد نوری و نیامات هما رحیم از عراق هستند .