05:54 | يكشنبه 28 دي 1399
Research Analysis Debriefing Day
تصویب افزایش سرمایه ۱۶۶ و ۱۵۸ درصدی دو شرکت فرابورسی از دو محل

1399/10/23 13:15

تصویب افزایش سرمایه ۱۶۶ و ۱۵۸ درصدی دو شرکت فرابورسی از دو محل

نماد برتر- با برگزاری مجمع فوق العاده دو شرکت ویتانا و سیمان غرب آسیا، افزایش سرمایه ۱۶۶ و ۱۵۸ درصدی از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، با برگزاری مجمع فوق العاده دو شرکت ویتانا و سیمان غرب آسیا، افزایش سرمایه 166 و 158 درصدی از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی به تصویب رسید.


 


مجمع فوق العاده شرکت ویتانا قبل از ظهر دوشنبه 22 دی با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 77.5 درصد سهامداران برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 166 درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته مورد موافقت سهامداران قرار گرفت.


 


براین اساس، "غویتا" به منظور تکمیل فاز سوم طرح توسعه ویتانا کاسپین یک و فاز اول طرح توسعه ویتانا کاسپین 2، اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، سرمایه فعلی را از 131.6 به 350 میلیارد تومان رساند. مجمع فوق العاده با انجام افزایش سرمایه از 350 به 500 میلیارد تومان معادل 114 درصد از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کرد تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام کند.


 


همچنین مجمع فوق العاده شرکت سیمان غرب آسیا بعداز ظهر دوشنبه 22 دی با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 74.8 درصد سهامداران برگزار و با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 158 درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی مورد موافقت سهامداران قرار گرفت.


 


براین اساس، "سجام" به منظور اصلاح ساختار مالی و تسویة تسهیلات مالی، سرمایه فعلی را از 205.1 به 528.3 میلیارد تومان رساند.