06:37 | يكشنبه 28 دي 1399
Research Analysis Debriefing Day
دومین رکورد تصویب افزایش سرمایه با ۳۳۵۰ درصد از محل تجدید ارزیابی

1399/10/22 09:41

دومین رکورد تصویب افزایش سرمایه با ۳۳۵۰ درصد از محل تجدید ارزیابی

نماد برتر- با برگزاری مجمع فوق العاده ایران تایر، افزایش سرمایه ۳۳۵۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب رسید که دومین رکورد در دو ماه اخیر محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، مجمع فوق العاده شرکت ایران تایر قبل از ظهر یکشنبه 21 دی با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 67.9 درصدی سهامداران در محل شرکت برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 3350 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مورد موافقت قرار گرفت.


 


براین اساس، "پتایر" به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از 28.6 به 988.2 میلیارد تومان رساند. پیشتر هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان با برگزاری مجمع فوق العاده، افزایش سرمایه 3381 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند که به نوعی دومین رکورد در دو ماه اخیر محسوب می شود.