11:05 | دوشنبه 11 اسفند 1399
Research Analysis Debriefing Day
پذیره نویسی ۱۰۰۰ تومانی با ۱۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری صندوق "زرین"

1399/10/21 08:25

از سه شنبه برای سه روز کاری انجام می شود:

پذیره نویسی ۱۰۰۰ تومانی با ۱۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری صندوق "زرین"

نماد برتر- پذیره‌نویسی ۱۰۰۰ تومانی ۱۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش از سه شنبه این هفته به مدت سه روز انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش در نظر دارد 100 میلیون واحد سرمایه‌گذاری را از طریق کارگزاران و به روش قیمت ثابت (معادل ارزش مبنا)، پذیره نویسی کند .


 


به این ترتیب، دوره پذیره نویسی "زرین" از سه شنبه 23 دی به مدت سه روز ( تا 27 دی) بوده و مبلغ قابل پرداخت به ازای هر واحد 1000 تومان است که تسویه و پایاپای ناشی از معامله واحدها دو روز پس از انجام و قطعی شدن معامله صورت می پذیرد.


 


همچنین در این پذیره‌نویسی حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی 9 و 99 میلیون واحد و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز یک میلیون است. حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی نیز نامحدود است. چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره نویسی قبل از انقضای مهلت، تکمیل و وجوه مربوطه تامین شود، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد مگر آنکه با درخواست مدیر صندوق، موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی اخذ شود.


 


بنابراین گزارش، سبدگردان کوروش با 400 هزار واحد سرمایه گذاری ممتاز و مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش با 600 هزار واحد سرمایه گذاری ممتاز، جزو موسسین صندوق بشمار می‌روند.