06:35 | يكشنبه 28 دي 1399
Research Analysis Debriefing Day
تصویب افزایش سرمایه ۱۵۶ درصدی "مادیرا" از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی

1399/10/14 09:43

تصویب افزایش سرمایه ۱۵۶ درصدی "مادیرا" از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی

نماد برتر- با برگزاری مجمع فوق العاده صنایع ماشین های اداری ایران، افزایش سرمایه ۱۵۶ درصدی از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر،  مجمع فوق العاده شرکت صنایع ماشین های اداری ایران صبح دیروز با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور 57.7 درصد سهامداران در محل شرکت برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه 156 درصدی از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها مورد موافقت سهامداران قرار گرفت.


 


براین اساس، "مادیرا" به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از 320 به 820 میلیارد تومان رساند. همچنین مجمع فوق‌العاده با انجام افزایش سرمایه از 820 میلیارد تومان به 1.9 هزار میلیارد تومان معادل 338 درصد از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین سرمایه در گردش موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدت 2 سال به هیات‌مدیره تفویض کرد تا پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.