01:15 | پنجشنبه 3 تير 1400
Research Analysis Debriefing Day
مروری بر عملکرد ۶ ماهه "شفن"

1399/09/18 13:56

مروری بر عملکرد ۶ ماهه "شفن"

نماد برتر- شرکت پتروشیمی فن آوران در دوره منتهی به ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته افزایش ۱۳ درصدی در درآمدهای عملیاتی، کاهش ۶ درصدی در سود عملیاتی، افزایش ۵۷ درصدی در سود خالص، افزایش ۴۲ درصدی در دارایی ها و افزایش ۵۵ درصدی در سود انباشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، براساس صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت شرکت پتروشیمی فن آوران ۹۵۰ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۹۵۰ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.


 


همچنین درآمدهای عملیاتی شرکت پتروشیمی فن آوران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۱۶ هزار و ۶۳۹ میلیارد و ۱۰۶ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد و ۷۸۳ میلیون ریال است.


 


برآورد تعداد فروش این شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به میزان ۵۱۸ هزار و ۷۸ تن است که نسبت به ۶ ماهه اول سال کاهش ۱۳ درصدی پیش بینی شده است.


 


ترکیب سهامداران عمده شرکت پتروشیمی فن آوران عبارت است از: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (۵۰.۸۷ درصد)، شرکت. س. صندوق بازنشستگی کشوری (۱۶.۳۶ درصد)، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (۱۶.۳۲ درصد)، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (۲.۴۳ درصد)، شرکت سهامی بیمه ایران (۱.۸۴ درصد)، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (۱.۳ درصد)، موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی (۱.۲۸ درصد)، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (۱.۰۹ درصد)


 


نکات با اهمیت گزارش شرکت شرکت پتروشیمی فن آوران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:


 


*  افزایش ۱۳ درصدی در درآمدهای عملیاتی


 


* کاهش ۶ درصدی در سود عملیاتی


 


* افزایش ۵۷ درصدی در سود خالص


 


* افزایش ۴۲ درصدی در دارایی ها


 


* افزایش ۵۵ درصدی در سود انباشته


 


* افزایش ۵۱ درصدی در حقوق مالکانه


 


* افزایش حاشیه سود خالص از ۶۵.۵۹ درصد به ۷۳.۱۰ درصد


 


* کاهش حاشیه سود ناخالص از ۵۹.۴۹ درصد به ۵۲.۷۷ درصد


 


* کاهش بازده دارایی از ۷۳.۲۸ درصد به ۴۹.۵۴ درصد


 


* کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از ۱۲۹.۲۰ درصد به ۱۲۲.۲۵ درصد