03:50 | يكشنبه 5 بهمن 1399
Research Analysis Debriefing Day
مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی اعلام شد

1399/09/12 13:50

مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی اعلام شد

نماد برتر- در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور، فهرست مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی اعلام شد.

به گزارش نماد برتر-  بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام  کرد: در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۶ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت وزیران دایر بر لزوم تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط ذیلاً فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی که در این کارگروه تعیین شده است، ارائه می‌شود.


 


مدارک مورد نیاز مربوطه به شرح زیر است: