01:43 | پنجشنبه 3 تير 1400
Research Analysis Debriefing Day
پتروشیمی بورسی سهام بانک ملت و تاپیکو را خرید و فروش کرد

1399/07/12 08:42

پتروشیمی بورسی سهام بانک ملت و تاپیکو را خرید و فروش کرد

نماد برتر- پتروشیمی فناوران از واگذاری سهام تاپیکو با سود ۲.۸ هزارمیلیارد تومانی و خرید ۲.۶۳ درصد سهام بانک ملت و برنامه مجدد فروش و خرید بلوک های دیگر خبر داد.


به گزارش نماد برتر- شرکت پتروشیمی فناوران از واگذاری سهام تاپیکو طی چهار مرحله و کسب سود ۲.۸ هزار میلیارد تومانی و خرید ۲.۶۳ درصد سهام بانک ملت طی سه نوبت به مبلغ ۳.۱ هزار میلیارد تومان خبر داد.براین اساس، محمدجواد بدری مدیر عامل "شفن" اعلام کرد: این شرکت طی چهار مرحله جمعاً یک میلیارد و ۵۲۳ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۴۶۸ سهم متعلق در نماد "تاپیکو" به بهای تمام شده ۲۹۹.۵ میلیارد تومان و به ارزش ۳.۱ هزار میلیاردتومان به شرح جدول ذیل را واگذار و از این محل ۲.۸ هزار میلیارد تومان سود حاصل از فروش سهام برای سال مالی جاری شناسایی کرده است. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، مقرر است مجدداً بلوک های دیگری از سهام مزبور طی روزهای آتی واگذار شود که در این صورت مراتب در زمان مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین شرکت جمعاً در سه نوبت تعداد پنج میلیارد و ۵۴۰ میلیون و ۲۸۴ و ۳۶۶ سهم بانک ملت با نماد "وبملت" به مبلغ ۳.۱ هزار میلیارد تومان( ۵۷۵۹ ریال برای  هر سهم) در راستای سیاست جایگزین کردن سهام ارزشمند بورسی به ازای دارایی واگذار شده خریداری کرد. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، مقرر است مجدداً بلوک های دیگری از سهام مزبور طی روزهای آتی خریداری شود که در این صورت مراتب در زمان مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.