06:18 | شنبه 29 شهريور 1399
Research Analysis Debriefing Day
چاپ

1399/06/25

پذیرش آگهی 5
«وسپهر» یک گام پیش رفت

«وبصادر» در آستانه سود؛

«وسپهر» یک گام پیش رفت

نماد برتر- یکی از شرکت هایی که در صف عرضه اولیه قرار دارد و به زودی وارد گود بازار سرمایه می شود، شرکت «سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات» است.

به گزارش نماد برتر، صورت های مالی منتهی به اسفند 98 این شرکت نشان می دهد که در مقابل 37 هزار و 420 میلیارد ریال دارایی، 21 هزار و 245 میلیارد ریال بدهی دارد و با سرمایه 10 هزار میلیارد ریالی، بالغ بر 5 هزار و 832 میلیارد ریال سود انباشته دارد.

درآمد سود سهام سپهر صادرات در سال 98 نسبت به سال 97 رشد 328 درصدی داشت و به رقم قابل توجه 3 هزار و 456 میلیارد ریال رسید.

سود فروش سرمایه گذاری ها نیز در این مدت با جهش 170 درصدی از رقم 2 هزار و 242 میلیارد ریال عبور کرد. در این سال بالغ بر 8 هزار و 74 میلیارد ریال سهم خریداری و در مقابل، بخشی از سهام تحت تملک خود را به ارزش 7 هزار و 65 میلیارد ریال به فروش رساند.

به این ترتیب، سال 98 را با شناسایی سود 5 هزار و 648 میلیارد ریالی به پایان رساند و رشد 244 درصدی سودآوری را به نمایش گذاشت.

پرتفوی بورسی از 61 شرکت به بهای تمام شده 14 هزار و 510 میلیارد ریال تشکیل شده که صنعت بانکداری بیشترین سهم را در این میان دارد. در بین شرکت های بورسی، «وبصادر»، «بترانس» و «وخارزم» بیشترین حضور را دارند و

پرتفوی غیر بورسی نیز شامل 19 شرکت است که بهای تمام شده آن تا پایان اسفند ماه سال قبل حدود 19 هزار و 109 میلیارد ریال بود. شرکت های شرکت انرژی سپهر و توسعه نیشکر به همراه شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران بیشترین سهم را از سبد سهام شرکت های غیربورسی دارند.

 

پذیرش آگهی 5