15:43 | پنجشنبه 16 تير 1401
Research Analysis Debriefing Day
سهام شرکت پالایشی "خفولا" به فروش نرفت

1401/02/11 11:58

در پی مزایده شرکت خدمات فنی فولاد یزد؛

سهام شرکت پالایشی "خفولا" به فروش نرفت

نماد برتر- شرکت خدمات فنی فولاد یزد از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.


به گزارش نماد برتر- شرکت خدمات فنی فولاد یزد از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مزایده فروش ۳۰.۶۲درصد سهام شرکت پالایش ارگ برگزار اما به دلیل اینکه پیشنهادی در مهلت مقرر به این شرکت ارائه نشده مزایده مذکور نتیجه‌ای نداشته و پروژه فوق به فروش نرفته است.