19:36 | سه شنبه 11 مهر 1402
Research Analysis Debriefing Day
عبور ارزش سهام عدالت قابل فروش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

1401/02/04 14:30

در معاملات روز چهارشنبه؛

عبور ارزش سهام عدالت قابل فروش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نماد برتر- ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۶۱۴هزار تومان رسیده است.


به گزارش نماد برتر- در پایان معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز قبل از آن، ۰.۱درصد کاهش یافت.همچنین، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۳۵۷هزار تومان، ۲۷ میلیون و ۴۶هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۳۰۹هزار تومان رسید.بر این اساس، با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۶۱۴هزار تومان رسیده است.


برچسب ها:

سهام عدالت