02:05 | شنبه 2 بهمن 1400
Research Analysis Debriefing Day
سبزی «وزمین» در آبان ماه 3 برابر قرمزی

1400/09/09 15:32

چه خبر از نمادهای بورسی؛

سبزی «وزمین» در آبان ماه 3 برابر قرمزی

نماد برتر - بانک ایران زمین در 20 روز کاری بازار سرمایه در آبان ماه تنها 5 روز قرمزی را تجربه کرده است.


به گزارش نماد برتر، سهام بانک ایران زمین با نماد «وزمین» در آبان ماه 1400 توانست اعتماد فعالان بازار سرایه را به خود جلب کند و به همین دلیل 15 روز صعود و سبزی را تجربه کرد.این مهم در حالی رخ می دهد که بازار سرمایه در دومین ماه از پاییز 1400 نیز مانند مهرماه سبزی و قرمزی را با هم تجربه و روزهای قرمزش از سبزش پیشی گرفت.بازار سرمایه که در 2 سال اخیر به دلیل بی اعتمادی سهامداران خود با ریزش های بسیار رو به رو شده است در آبان ئماه روند رو به رشدی به خود گرفت که گویا این روند در آخرین ماه پاییز قرار است با اصلاحی شاید کوچک نیز همراه باشد.رشد سهام بانک ایران زمین با توجه به حمایت های سهامداران عمده این بانک از قدرت سهم «وزمین» می تواند زمستانی گرم را برای بانک ایران زمین و همراهانش به ارمغان آورد.