02:01 | شنبه 2 بهمن 1400
Research Analysis Debriefing Day
«وملل» رکورد 7 ماهه را زد

1400/09/04 14:30

چه خبر از نمادهای بورسی:

«وملل» رکورد 7 ماهه را زد

نماد برتر- یشترین پرداختی طی دوره یک‌ماهه در اختیار بخش «سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله» با ۲،۹۶۲میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته ۱,۳۵ درصد افزایش پرداختی را به همراه داشت.


به گزارش نماد برتر،  مؤسسه اعتباری ملل در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آبان ماه سال ۱۴۰۰ میزان درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک‌ماهه را برابر با ۴،۸۴۷ میلیارد ریال به ثبت رسانده و از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه نیز مجموع درآمد‌های حاصل‌شده طی این مدت‌زمان بالغ‌بر ۳۶،۲۰۴ میلیارد ریال اعلام‌شد.سرمایه ثبت‌شده این شرکت اعتباری ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال ارائه‌شده و همچنین میزان پرداختی سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری این مؤسسه بالغ‌بر ۴،۸۱۷ میلیارد ریال اعلام‌شده است. اساس این گزارش توسط گروه تحقیق بورس نیوز، درآمدی که اعتباری ملل در آبان ماه از تسهیلات اعطایی به ثبت رسانده نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز رشد ۶۲ درصدی را شاهد بوده و همچنین افزایش درآمد ماهانه این مؤسسه نزدیک به یک‌درصدی نیز به ثبت رسیده است.بیشترین درآمد شناسایی‌شده "وملل" در آبان ماه ۱۴۰۰ از بخش «مشارکت مدنی» با ۳،۵۹۴ میلیارد ریال بوده و پس‌ازآن نیز «سایر تسهیلات» با ۱،۰۰۶ میلیارد ریال بیشترین درآمد را توانسته از بر جای بگذارد، تسهیلات وصولی نیز بالغ‌بر ۲۱،۴۳۶ میلیارد ریال گزارش‌شده است.درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی ۸,۲۰ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی طی ۷ ماه گذشته بوده است.بر پایه این گزارش، مقدار سود پرداختی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری ملل در آبان ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز ۱۳۱ درصد افزایش پرداختی را به ثبت رسانده و نسبت به مهرماه نیز با افزایش پرداختی ۵ درصدی روبه‌رو بوده، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز ۳۴،۹۵۱ میلیارد ریال پرداختی جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری داشت.بیشترین پرداختی طی دوره یک‌ماهه در اختیار بخش «سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله» با ۲،۹۶۲میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته ۱,۳۵ درصد افزایش پرداختی را به همراه داشته، همچنین سپرده‌های تسویه شده طی آبان ماه سال جاری برابر با ۵۰،۹۲۷ میلیارد ریال گزارش‌شده و همچنین سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری محقق‌شده ۱۲ درصد بیشتر از متوسط هزینه تحقق‌یافته سپرده سرمایه‌گذاری طی ۷ ماه گذشته بوده است.