02:02 | شنبه 2 بهمن 1400
Research Analysis Debriefing Day
کسب درآمد ۱۷،۸۸۱ میلیارد ریالی «ونوین»

1400/09/04 14:15

چه خبر از نمادهای بورسی:

کسب درآمد ۱۷،۸۸۱ میلیارد ریالی «ونوین»

نماد برتر - درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی ۸,۴۸ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی طی ۷ ماه گذشته بوده است.


به گزارش نماد برتر، بانک اقتصاد نوین در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به آبان ماه سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد‌های شناسایی‌شده از تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه را برابر با ۱۷،۸۸۱ میلیارد ریال اعلام کرده است.مقدار پرداختی بابت سود‌های سپرده سرمایه‌گذاری را نیز در مبلغی بالغ‌بر ۱۵،۴۶۵ میلیارد ریال گزارش کرده، همچنین "ونوین" میزان سرمایه ثبت‌شده خود را ۳۰,۴۲۵ میلیارد ریال ارائه کرده و در این ماه موفق به ثبت تراز مثبت ۱۶ درصدی شد. در آبان ماه سال جاری میزان تسهیلات وصولی طی دوره بانک اقتصاد نوین برابر با ۹۴،۱۵۶ میلیارد ریال اعلام‌شده که نسبت به ماه گذشته ۳ درصد افزایش را تجربه کرده، همچنین درآمد‌های تجمیعی این بانک از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه سال جاری بالغ‌بر ۱۳۳،۲۷۰ میلیارد ریال اعلام‌شده است.بر پایه این گزارش، درآمدی که بانک اقتصاد نوین طی دوره ماهانه منتهی به آبان ماه به ثبت رسانده نسبت به ماه گذشته با اندک افزایش ۰,۱۷ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۸۷ درصد افزایش را توانسته به ثبت برساند، بیشترین میزان درآمدی که بانک اقتصاد نوین از تسهیلات اعطایی در آبان ماه از خود برجای گذاشته مربوط به بخش‌های «سایر تسهیلات» و «خرید دین» به ترتیب با مبالغ ۱۴،۵۰۳ میلیارد ریال و ۱،۹۸۲ میلیارد ریال بوده است.درآمد تحقق یافته تسهیلات اعطایی ۸,۴۸ درصد بیشتر از متوسط درآمد تحقق‌یافته تسهیلات اعطایی طی ۷ ماه گذشته بوده و سپرده‌های جذب‌شده طی آبان ماه ۱۴۰۰ حدود ۱.۸۱ درصد بیشتر از سپرده‌های تسویه شده طی آبان ماه ۱۴۰۰ بوده است.بر اساس این گزارش، پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین در آبان ماه سال جاری نسبت دوره مشابه سال گذشته نیز رشد ۱۰۲ درصدی را به ثبت رسانده، همچنین بانک اقتصاد نوین در آبان ماه میزان تسویه سپرده‌ها طی دوره را مبلغی بالغ‌بر ۲،۹۰۰،۵۳۸ میلیارد ریال اعلام کرده که ۱۲۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشت، بیشترین پرداختی بانک اقتصاد نوین جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بخش «سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله» با ۲،۸۵۴ میلیارد ریال بود.