18:29 | چهارشنبه 10 آذر 1400
Research Analysis Debriefing Day
تاروپودهای "نبروج" درآمد صعودی ساخت

1400/07/29 14:00

چه خبر از نمادهای بورسی:

تاروپودهای "نبروج" درآمد صعودی ساخت

مقدار درآمدی که نبروج از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه شناسایی کرده برابر با ۲،۱۴۷،۲۹۹ میلیون ریال بوده و لازم به ذکر است که درامد‌های این شرکت نساجی تمامی درآمد‌های خود را از فروش محصولات در بازار داخلی به دست آورد.

به گزارش نماد برتر، کارخانجات نساجی بروجرد "نبروج" در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال جاری، درآمدی که از فروش محصولات طی دوره یک‌ماهه به دست آورده مبلغی بالغ‌بر ۳۷۷،۳۳۴ میلیون ریال بوده که دراین‌بین بیشترین درآمد ثبت‌شده را «پارچه تکمیل‌شده» با ۳۵۲،۴۹۰ میلیون ریال به خود اختصاص داده است.


در این ماه مقدار درآمدی که نبروج از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه شناسایی کرده برابر با ۲،۱۴۷،۲۹۹ میلیون ریال بوده، همچنین مقدار سرمایه ثبت‌‎شده این شرکت ۱۴۸ میلیارد ریال گزارش‌شده و لازم به ذکر است که درامد‌های این شرکت نساجی تمامی درآمد‌های خود را از فروش محصولات در بازار داخلی به دست آورد.


بر پایه این گزارش، "نبروج" نسبت به ماه گذشته ۰,۱۰ درصد افزایش درآمد را به همراه داشته و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۸۹ درصد افزایش پیداکرده، همچنین از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه درآمدی که از فروش محصولات به دست آورده ۱۲۹ درصد رشد داشته است.


فروش محصولات "نبروج" در شهریورماه برابر با ۹۸۷ تن/هزار متر (۹۵۹ هزار متر پارچه تکمیل‌شده/ ۲۷ تن انواع نخ) بوده، همان‌طور که گفته شد بیشترین مقدار فروش کارخانجات نساجی بروجرد معلق به پارچه تکمیل‌شده بوده که نرخ فروش این محصول ۳۶۷،۵۵۹،۹۵۸ ریال گزارش‌شده است.