22:36 | جمعه 30 مهر 1400
Research Analysis Debriefing Day
اعضای جدید شورای عالی بورس انتخاب شدند

1400/07/21 15:00

در جلسه امروز هیات دولت؛

اعضای جدید شورای عالی بورس انتخاب شدند

پنج عضو جدید شورای عالی بورس در جلسه هیات دولت امروز، چهارشنبه، انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش نماد برتر، درجلسه امروز هیات وزیران، با توجه به صلاحیت تخصصی، سلامت مالی و تجربه پیشین، آقایان میرفیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالیِ شورای عالی بورس انتخاب شدند.


دراین جلسه همچنین رسول سعدی به عنوان خبره بورس کالا و علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند.