22:28 | جمعه 30 مهر 1400
Research Analysis Debriefing Day
افزایش سرمایه " غمینو " از سود انباشته ثبت شد

1400/07/21 10:15

چه خبر از نمادهای بورسی:

افزایش سرمایه " غمینو " از سود انباشته ثبت شد

شرکت صنایع غذایی مینوشرق از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.

به گزارش نماد برتر، شرکت صنایع غذایی مینوشرق از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.


بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

برچسب ها:

بورس ،نماد برتر ،مینو شرق ،غمینو ،