00:05 | شنبه 1 آبان 1400
Research Analysis Debriefing Day
" فلوله " افزایش سرمایه مصوب را ثبت کرد

1400/07/21 09:15

چه خبر از نمادهای بورسی:

" فلوله " افزایش سرمایه مصوب را ثبت کرد

شرکت لوله و ماشین سازی ایران افزایش سرمایه را در مرجع ثبت شرکت ها ثبت کرد.

به گزارش نماد برتر، شرکت لوله و ماشین سازی ایران از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.


بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده  افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها مبلغ ۶۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال و) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.